Nincs bejelentkezve. (Bejelentkezés)
 
 
 
Skip block 1
Ez az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató továbbképzési portálja, üdvözöljük honlapunkon!

Kurzuskategóriák

Akkreditált Pedagógus Továbbképzéseink 
 A csapatépítés gyakorlati módszerei a pedagógus munka soránA kurzushoz beiratkozó kódra van szükségÖsszefoglaló
 A hagyományőrzés, hagyományápolás, hon- és népismeret tanításának módszertani lehetőségei a köznevelésben - az élménypedagógia, drámapedagógia, kooperatív csoportmunka és a projektmódszer jegyében multimédiás használati eszközök alkalmazásávalA kurzushoz beiratkozó kódra van szükségÖsszefoglaló
 A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelésének elősegítéséreA kurzushoz beiratkozó kódra van szükségÖsszefoglaló
 A mediáció gyakorlati módszertana köznevelésben dolgozók részére, a professzionális vitarendezés, kommunikáció és hatékony együttműködés érdekébenA kurzushoz beiratkozó kódra van szükségÖsszefoglaló
 A NAT-hoz igazodó komplex természettudományos kísérleti minták és gyakorlatok bemutatása - Fókuszban a laborban végezhető kísérletek módszertana és oktatás technikai lehetőségeiA kurzushoz beiratkozó kódra van szükségÖsszefoglaló
 A NAT-hoz igazodó komplex természettudományos kísérleti minták és gyakorlatok pedagógusokat képző intézmények képzői részére - Fókuszban a laborban végezhető modern módszertan bemutatása, gyakorlatok kivitelezésének legújabb lehetőségei. (90 óra)A kurzushoz beiratkozó kódra van szükségÖsszefoglaló
 A pályázatírás és porjektmenedzsment alapjai; készségfejlesztés pedagógusok részéreA kurzushoz beiratkozó kódra van szükségÖsszefoglaló
 A projektpedagógia alkalmazása hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelésébenA kurzushoz beiratkozó kódra van szükségÖsszefoglaló
 A Taninform iskolaadminisztrációs szöftverrel kapcsolatos ismeretekA kurzushoz beiratkozó kódra van szükségÖsszefoglaló
 A természettudományos laboratóriumok működtetése, modern kísérleti eszközei, komplex gyakorlatok előkészítése és kivitelezéseA kurzushoz beiratkozó kódra van szükségÖsszefoglaló
 A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazásába való bevezetés, - olyan pedagógiai elvek, módszertani és tanulásszervezési eljárások megismertetése, amelyek a hatékony együttnevelést szolgáljákA kurzushoz beiratkozó kódra van szükségÖsszefoglaló
 Álláskeresési technikák és munkaerő-piaci ismeretekA kurzushoz beiratkozó kódra van szükségÖsszefoglaló
 Az árnyalt, fejlesztő értékelés a gyakorlatban, mint a sikeres tanulás és az egészséges személyiségfejlődés feltétele*A kurzushoz beiratkozó kódra van szükségÖsszefoglaló
 Az egészségnevelés lehetőségei a közoktatási intézményekbenA kurzushoz beiratkozó kódra van szükségÖsszefoglaló
 Az interaktív tábla eredményes alkalmazása az oktatásbanA kurzushoz beiratkozó kódra van szükségÖsszefoglaló
 Az olvasástechnika, szövegértés és szövegalkotás kompetencia fejlesztését segítő korszerű tanítási-tanulási módszerek, eljárások, technikák A kurzushoz beiratkozó kódra van szükségÖsszefoglaló
 Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése a hátrányos helyzetű gyermekek integrációja érdekébenA kurzushoz beiratkozó kódra van szükségÖsszefoglaló
 Az új típusú szakképzés rendszerét támogató felkészítésA kurzushoz beiratkozó kódra van szükségÖsszefoglaló
 Coaching gyakorlati módszertana közoktatási intézmények vezetői részére , - a professzionális szakmai kompetenciafejlesztés és a hatékony együttműködés érdekébenA kurzushoz beiratkozó kódra van szükségÖsszefoglaló
 Digitális tananyagok fejlesztése, felhasználása és értékeléseA kurzushoz beiratkozó kódra van szükségÖsszefoglaló
 Felkészítés a mentorálás mesterségéreA kurzushoz beiratkozó kódra van szükségÖsszefoglaló
 Felkészítés az önkéntesség, közösségi szolgálat komplex megszervezésére, mentor hálózat építésére, mentorok fogadására, facilitálásáraA kurzushoz beiratkozó kódra van szükségÖsszefoglaló
 Felkészülés a gyakorlóhelyi mentori feladatokraA kurzushoz beiratkozó kódra van szükségÖsszefoglaló
 Fizika szakos pedagógusok részére módszertan, laborban végezhető kísérleti, kutatási minták és gyakorlatok bemutatása az új nemzeti alaptanterv célkitűzései alapján A kurzushoz beiratkozó kódra van szükségÖsszefoglaló
 Gondolkozz! Kérdezz! Beszélj! Cselekedj! – avagy, erkölcstan az általános iskolában A kurzushoz beiratkozó kódra van szükségÖsszefoglaló
 Gyermek- és ifjúságvédelem a köznevelési intézményekbenA kurzushoz beiratkozó kódra van szükségÖsszefoglaló
 Hatékony együttnevelés az iskolában (Az integrációs felkészítéshez - illetve képesség kibontakoztató fejlesztéshez - szükséges pedagógiai és jogi ismeretek elsajátítása)A kurzushoz beiratkozó kódra van szükségÖsszefoglaló
 Hogy élmény legyen az iskola! Az egész napos iskola, mint tanulásszervezési forma tartalmi és módszertani elemeiA kurzushoz beiratkozó kódra van szükségÖsszefoglaló
 Informatikai ismeretek pedagógusoknak. Irodai szoftvercsomagok (Office) alkalmazása az oktatásbanA kurzushoz beiratkozó kódra van szükségÖsszefoglaló
 Kapcsolati konfliktusok: hogyan kommunikáljunk nehezen elérhető családokkal?A kurzushoz beiratkozó kódra van szükségÖsszefoglaló
 Kémia szakos pedagógusok részére komplex kísérleti, kutatási minták valamint módszertan bemutatása az új nemzeti alaptanterv célkitűzései alapján A kurzushoz beiratkozó kódra van szükségÖsszefoglaló
 Konfliktus és stressz kezelés a pedagógiai gyakorlatban, megelőzésük és megoldásuk korszerű hétköznapi eszközei - mediáció alkalmazása a lelki kiégés Burnout elkerülése érdekébenA kurzushoz beiratkozó kódra van szükségÖsszefoglaló
 Környezettudatos életmódra nevelésA kurzushoz beiratkozó kódra van szükségÖsszefoglaló
 Magatartászavarok kezelésének lehetőségei iskolai környezetbenA kurzushoz beiratkozó kódra van szükségÖsszefoglaló
 Mindennapos testnevelés és sport a gyakorlatban, a testi és lelki egészségre nevelés hétköznapi technikái az óvodától a középiskoláig - az új nemzeti alaptanterv alapjánA kurzushoz beiratkozó kódra van szükségÖsszefoglaló
 Művészetoktatás - az élménypedagógia, drámapedagógia, kooperatív csoportmunka és a projektmódszer jegyében multimédiás használati eszközök alkalmazásávalA kurzushoz beiratkozó kódra van szükségÖsszefoglaló
 Múzeumok a köznevelés szolgálatában - az élményszerű tanítás, drámapedagógia, kooperatív csoportmunka és a projektmódszer jegyében, IKT valamint multimédiás használati eszközök alkalmazásávalA kurzushoz beiratkozó kódra van szükségÖsszefoglaló
 Pedagógiai értékelés a gyakorlatbanA kurzushoz beiratkozó kódra van szükségÖsszefoglaló
 Pedagógus, gyógypedagógus együttműködése a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásábanA kurzushoz beiratkozó kódra van szükségÖsszefoglaló
 Pedagógusok felkészítése a nevelési-oktatási intézményi közösségi szolgálat szervezésére és koordinálásáraA kurzushoz beiratkozó kódra van szükségÖsszefoglaló
 Pedagógusok felkészítése a professzionális mentori munkára, az önkéntes, közösséget szolgáló tevékenységet végző középiskolás tanulók mentorolására valamint a mindezekhez szükséges komplex tevékenységek koordinálásáraA kurzushoz beiratkozó kódra van szükségÖsszefoglaló
 Pedagógusok módszertani felkészítése a 14-18 éves korosztály fogyasztóvédelmi oktatásáraA kurzushoz beiratkozó kódra van szükségÖsszefoglaló
 Problémamegoldási képességek fejlesztése korszerű módszertani eszközökkel és mérés-értékeléssel a reál tantárgyak tanítása soránA kurzushoz beiratkozó kódra van szükségÖsszefoglaló
 Problémás gyerekek. Az agresszió kezelése a köznevelési intézményekbenA kurzushoz beiratkozó kódra van szükségÖsszefoglaló
 Professzionális pedagógiai kommunikáció integráló óvodai/iskolai környezetbenA kurzushoz beiratkozó kódra van szükségÖsszefoglaló
 Szenvedélybetegségek elleni küzdelem a közoktatásbanA kurzushoz beiratkozó kódra van szükségÖsszefoglaló
 Tanórai differenciálás a gyakorlatban - az egyéni fejlődési különbségeknek, szükségleteknek megfelelő fejlesztés módszerei, mint a sikeres integráció egyik feltételeA kurzushoz beiratkozó kódra van szükségÖsszefoglaló
 Társas kapcsolatok fejlesztése, viselkedéskultúraA kurzushoz beiratkozó kódra van szükségÖsszefoglaló
 Tehetséggondozás projektmódszerrel, fókuszban a pályázatokA kurzushoz beiratkozó kódra van szükségÖsszefoglaló
 Tehetséggondozást segítő gyakorlati módszerekA kurzushoz beiratkozó kódra van szükségÖsszefoglaló
Pécs TISZK képzések 
 szakmai képzésben tanítók módszertani felkészültségének fejlesztéseA kurzushoz beiratkozó kódra van szükségÖsszefoglaló
 Vállalati szakoktatók képzéseA kurzushoz beiratkozó kódra van szükségÖsszefoglaló
 Új tananyagok bevezetéséhez továbbképzés (e-tananyagok)A kurzushoz beiratkozó kódra van szükségÖsszefoglaló
 Pécs TISZK - PályaorientációA kurzushoz beiratkozó kódra van szükségÖsszefoglaló
Egyéb 
 Vállalati szakoktatók képzéseA kurzushoz beiratkozó kódra van szükségÖsszefoglaló
Kutatások 
 Kutatás 1A kurzushoz beiratkozó kódra van szükségÖsszefoglaló
Lejárt akkreditált képzések